Batata Palha

Batata Palha Tradicional
100 g e 300 g

Batata Palha Extrafina 100 g           e 300 g

Batata Palha Tradicional 120 g

Batata Palha Extrafina 120 g